Motiver gjerne en nabo til å gå i sommer

Tjukkaser er unike. Hvem andre klarer vel å mobilisere seg selv til å bevege seg og sine på egne ben fra Nordkapp til India på en april måned?

Det flotte med Tjukkasene er nettopp at hver og en tar ansvar for egen helse og treningsinitiativ, bruker bena, musklene, hodet, sansene ,stimulerer blodsirkulasjonen, nervesystemet, lunger, den mentale helsa og trener den sosiale styrken samtidig.

Å gå er forebyggende både mot hjerteinfarkt, diabetes og kreft.

Å gå tur gir flere leveår med god helse. Det handler om å bruke litt mer tid på å gå tur og litt mindre tid på stillesitting denne sommeren, så er man i gang. Allerede med moderat intensitet kommer helseforbedringer.

Du som Tjukkas har valgt å investere i helsa di og være fysisk aktiv, og hvem andre enn deg er bedre til å motivere en nabo, en kollega eller en venn til å bli med å gå tur?

Når barn er seks år, er 90 prosent av dem fysisk aktive, når de er ni år så er det 80 prosent,  og når barna blir ungdommer så er bare 50 prosent av dem fysisk aktive. Jo eldre vi blir, jo mer setter vi oss til, for i snitt er det bare mellom 25 og 40 prosent av de voksne som er fysisk aktive i følge Folkehelserapporten fra høsten 2017.

Tenk om vi alle kunne klare å få med oss en person til å gå i løpet av sommeren. Da har vi gjort en stor jobb for den enkelte, for Tjukkasgjengen og for A/S Norge.

God sommer alle Tjukkasser! Motiver en ny Tjukkas til en runde med gjengen! 🙂

AB

Friluftslivet styrkes

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv (paraplyorganisasjonen til 17 friluftsorganisasjoner) fryder seg i dag over at midlene til friluftstiltak økes. Han mener det vil gi en boost til hele friluftslivet. Han er klar på at det er lurt å investere i friluftslivet. En krone investert er tre til fem kroner tilbake i form av sparte helseutgifter. Nå kommer det 63 millioner fra regjeringen, og Trine Skei Grande sier de gjør dette fordi friluftslivet bidrar til mestring, bedre folkehelse og flere naturopplevelser.

Det er gledelig for Tjukkasgjengen å se at det nytter å stå sammen, og vise hvilket flott helse- og friluftstilbud de frivillige organisasjonene kan gi befolkningen. Da kommer, som vi ser, også midlene fra Stortinget til gode utviklingsprosjekter. Denne gangen er det tilbudet til barn og unge som skal styrkes, samt opparbeidelse av løypetiltak i fjellet, og overnattingshytter i fjellet og ved kysten.

Til høsten skal det lages en Nasjonal friluftsmelding, og da blir det viktig at vi som Tjukkaser er offensive og kommer med mange gode innspill til hvordan vi ønsker at det framover skal satses på frivillighet og friluftsarbeidet som nedlegges i stor stil av ildsjeler, til glede for felleskap og aktivitet i Norge.

Minner også om at Friluftslivets uke er like rundt hjørnet, i uken 1.-9. september, og det kan allerede nå være lurt å begynne å tenke på hva ditt chaper vil arrangere av spennende aktiviteter for å få oppmerksomhet og få flere til å ønske å gå sammen med oss på Tjukkasturer. Du finner en samlet nasjonal kalender på www.friluftslivetsuke.no. Tanken er at alle legger inn aktivitetene i kalenderen, så ser man hva som rører seg i nærområdet. I fjor var det over 650 arrangement/aktiviteter registrert i kalenderen. Arrangementene blir synliggjort gjennom Norsk friluftslivs nasjonale markedsføring av uka.

Vi kommer nærmere tilbake til denne uka når sommeren er på hell og vi nærmer oss høst.

AB