Spam i chapterne

Unavngivet

Vi opplever et massivt angrep av spammere i alle chapterne våre om dagen. Styret jobber på spreng, og fjerner alle vi oppdager, men det hender en gang i mellom at det glipper.

Disse spammerne er lette å oppdage. Det er oftest unge jenter med utenlandske navn. De gjør ikke skade i chapterne, men legger gjerne ut reklame.

Skulle dere oppdage noen, så er det bare å slette innlegget og blokkere vedkommende spammer.

På forhånd takk!

EO

Frank Skjærbekk fra styret holdt TG-foredrag hos Helsedirektoratet

934848_783190705078796_1948104142989616509_nJeg var og holdt foredrag om Tjukkasgjengen i Helsedirektoratet, i forbindelse med et Dagsseminar om fysisk aktivitet og frivillighet. Dette var dagsorden under seminaret.

For å lykkes med en bred mobilisering for mer fysisk aktivitet har frivillige organisasjoner en nøkkelrolle. Organisasjonenes bidrag spenner fra folkeopplysning og lokale lavterskeltiltak, til myndighetspåvirkning og tilskudd.

Men jobber vi godt nok sammen? Kan og bør vi innrette samarbeidet annerledes for å hente ut hele potensialet?

Ambisjonen med seminaret er å finne fram til bedre samarbeidsformer som kan gi et løft for fysisk aktivitet.

Hovedmålgruppen er frivillige organisasjoner, men også ansatte i kommuner og andre interesserte

Tilbakemeldingene på Frank`s foredrag har vært fantastiske.