Spam i chapterne

 

Unavngivet

 

 

 

 

Vi opplever et massivt «»angreb» av spammere i alle chapterne våre om dagene.

Styret jobber på spreng og fjerner de vi oppdager, men det hender en gang i mellom

av det glipper. Disse spammere er lette å oppdage. Det er oftest unge jenter med

utenlandske navn. De gjør ikke skade i chapterne – men legger ut reklame.

Skulle dere oppdage noen – så er det bare å slette innlegget og blokkere spammer.

På forhånd takk

 

EO

 

Frank Skjærbekk fra styret holdt foredrag i Helsedirektoratet om Tjukkasgjengen

934848_783190705078796_1948104142989616509_nj

Var og holdt foredrag i Helsedirektoratet om Tjukkasgjengen,
i forbindelse med Dagsseminar om fysisk aktivitet og frivillighet.

Dette var dagsorden på seminaret.
For å lykkes med en bred mobilisering for mer fysisk aktivitet har frivillige organisasjoner en nøkkelrolle.
Organisasjonenes bidrag spenner fra folkeopplysning og lokale lavterskeltiltak til myndighetspåvirkning og tilskudd. Men jobber vi godt nok sammen? Kan og bør vi innrette samarbeidet annerledes for å hente ut hele potensialet?
Ambisjonen med seminaret er å finne fram til bedre samarbeidsformer som kan gi et løft for fysisk aktivitet.
Hovedmålgruppen er frivillige organisasjoner, men også ansatte i kommuner og andre interesserte

Tilbakemeldingene på Frank`s foredrag – har vært fantastiske.