Tjukkasgjengen og tilskudd

tg

Som de fleste vet har vi i Tjukkasgjengen søkt om midler fra forskjellige organer og noen har reagert på dette.

«Skulle ikke Tjukkasgjengen være gratis og uten økonomi?»
Jo, det stemmer, men konseptet vårt har nå spredd seg til 292 chaptere og vi har over 22.000 registrert på Facebook + alle de som ikke er på Facebook. For at Tjukkasgjengen ikke skal bli en «døgnflue» har vi søkt om midler til å arrangere ett landstreff hvor vi skal samle så mange av tjukkasene og ildsjelene som mulig og lære av hverandre. Vi skal ha work shops hvor vi skal dra nytte av alle erfaringene medlemmene har fått gjennom det drøye året vi har holdt på. Dette for å utvikle konseptet og fange opp enda flere mennesker som trenger ett GRATIS lavterskel tilbud.
For å kunne klare å arrangere ett så stort arrangement trengs det penger, dels for selve arrangementet, men også for å gjøre det til en pris som muliggjør deltagelse for våre medlemmer. Mange av medlemmene i Tjukkasgjengen er der nettopp for at de ikke har økonomisk mulighet til å gå på ett treningssenter eller andre aktiviteter som koster penger. Vi ønsker at så mange som mulig kan bli med på arrangementet uansett økonomisk status.
Vi har også stort behov for refleksvester til våre nye medlemmer. Til nå har det PRIVATE NÆRINGSLIVET bidratt med ca kr 600.000,- til disse vestene, men mange avdelinger har ikke gavemilde sponsorer og må skaffe dette selv. Tjukkasgjengen har derfor søkt om støtte til å hjelpe disse avdelingene.
Vi har også søkt om støtte til å lage en brosjyre som vi ønsker å legge ut på legekontor,sykehus, frivillighetssentraler, Frisk Liv etc, for å fange opp personer utenfor Facebook.
Tjukkasgjengen er nå også blitt nødt til å organisere seg i FRIFO gjennom Turmarsj forbundet  for å kunne søke om støtte, dette gjør at vi har full regnskapsplikt og må i likhet med alle andre organisasjoner levere revisorgodkjente regnskaper.
Det alle kan være helt sikker på, er at midlene som eventuelt kommer inn går i sin helhet til drift av Tjukkasgjengen og absolutt ingenting går til lønn, eller annen kompensasjon. Tjukkasgjengen drives på frivillig dugnadsbasis av mange hunde ildsjeler og er, og skal, alltid være GRATIS for medlemmene!

Mvh
Tjukkas-Jan