Folkehelsekonferansen 2016 i Bodø: Tjukkasgjengen er på plass

konfer

Runde en av første dag på Folkehelsekonferansen 2016 i Bodø har hatt mange tema på programmet. Alt fra «Hva gjør politikere sentral og lokalt?» til frivilligheten.

Folkehelse er et vidt begrep. Alt fra velferdsgoder, miljø, økonomi, fysisk og psykisk helse.

Bedre tilrettelegging av folkehelse i byer kan gjøres på en betydelig bedre måte.

Velferd og herunder folkehelse skapes best i lokal kontekst.

Sammen er vi sterkere!

Vi må snakke sammen og finner gode løsninger som alle kan være med på.

Vi har bruk for hverandre!

Vi må tørre å involvere flere i gode helseforebyggende ideer.

konf

Frank

Vi søker nye Tjukkaser

vester-i-en-haug

Etter fem års drift, ser vi at vår uniform, Tjukkasvesten, blir for stor, og det gleder våre hjerter. Men fortvil ikke. Vi har fortsatt små størrelser på lager, takket være gode sponsorer.

Det er en kjensgjerning at det ligger kilovis med Tjukkasfett på veiene rundt i Norge, men hva gjør vel det? Joda, noen kilo mindre, gjør livet bedre for en del av oss. Men essensen i TG, er alle alle de gode feedback vi får, om medlemmer som går i fra sykemeldt og tilbake i jobb, de som går fra full medisinering til å kaste pillene. Alle de som har gått dørstokkmila, og hoppet over dørstokken, kommet seg ut. Og tilbakemeldingene sier at de har fått et NYTT LIV, og nye venner. Da blir vi både rørt og glade.

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i et chapter i Tjukkasgjengen. Vi finnes på 364 steder i verden.

Finner du ikke et chapter i din nærhet, lager vi gjerne et for dere. Send en mail til: erik@tjukkasgjengen.no, så ordner vi det.

Ta en titt her, og se hvor sosialt og hyggelig vi har det!

https://www.youtube.com/watch?v=t5zfLnLYg34

Vi sees!

EO

Vi fant et notat i Statsbudsjettet

 Sitat:

«Tukkasgjengen driv med lavterskeltilbod innanfor friluftsliv og fysisk aktivitet, der personar som er lite fysisk aktive er hovudmålgruppa. Denne gruppa er prioritert i den nye stortingsmeldinga om friluftsliv. Tjukkasgjengen har eit konsept som gjer at denne gruppa nås. Det er sett av 1,5 mill. kroner i administrasjonsstøtte til Tjukkasgjengen.

Vi kommer tilbake når vi vet mer.

EO