Generalforsamling – 2016

generalforsamling

Årsmøte/Generalforsamling 2016 Tjukkasgjengen

Organisasjonsnummer 913 034 384

Tid: 21 mai 2016 – kl. 15.00

Sted: Peppes Pizza – Jeløygata 2 – Moss

Agenda

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av personer til å skrive under protokoll

5. Styrets årsberetning 2015

6. Godkjenning av årsregnskap 2015

7. Valg av styre. Følgende utgår – Lars Norsted – Ståle Thorolfsen – Tore Kubberød. Det skal også velges ny leder.

Forslag på nye styremedlemmer og leder sendes valgkomiteen på: valgkomite@tjukkasgjengen.no

Samtlige medlemmer har stemmerett, det kan stemmes ved oppmøte, pr mail og ved signert fullmakt.

Forslag på nye styremedlemmer og leder må være sendt inn til valgkomiteen innen 14 mai. Forslagene vil bli offentliggjort på www.tjukkasgjengen.no den 15 mai 2016

Stemmer på mail må være innsendt innen 20 mai 2016

På vegne av Tjukkasgjengen

Jan Ellefsen, leder

Styrets årsberetning 2015

Det har i perioden siden forrige generalforsamling vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har styret hatt hyppig kontakt på gjennom facebook på en styrechat samt uformelle møter.

Styret har bestått av 8 personer:

Leder: Jan Ellefsen

Styremedlem: Tore Kubberød

Styremedlem:Kristine Thømt

Styremedlem:Lars Norsted

Styremedlem:Aina Nordby

Styremedlem:Erik Olsen

Styremedlem:Frank Skjærbekk

Styremedlem:Ståle Thorolfsen

Medlemmer

Antall chapter 362. Antall medlemmer på facebook ca. 30.000. Da mange av medlemmene ikke er på facebook anslår vi at det totale antallet medlemmer er 35000 personer. Disse medlemmene tilbakelegger en distanse på Oslo – Kirkenes tur retur 2 ganger pr dag.

Landstreff 2015

Styret klarte ikke å gjennomføre et landstreff 2015 pga av manglende økonomisk støtte. Det jobbes for å få gjennomført et Landstreff så snart som mulig.

Bidragsytere

Gjensidigestiftelsen.

Tjukkasgjengen mottok i 2015 et betydelig beløp fra Gjensidigestiftelsen.

Beløpet var tildelt til forskjellige prosjekter:

Organisasjonssekretær/prosjektleder:

Kr 585.000,- til lønn og sosiale kostnader

Styret valgte å dele prosjektlederstillingen i to: Èn 40% operativ og oppsøkende stilling og en 60% web-basert stilling.

Deling av stillingen fungerte utmerket og man har fått mye ut av kun èn stilling slik styret ser det.

Hardhaustur:

Kr. 50.000,-

Vi gjennomførte hardhaustur den 26 september. Det ble da lagt opp til toppturer, lange turer, og/eller andre utfordringer ute i naturen med tanke på å utfordre seg selv til å gjennomføre noe man mer eller mindre ser på som ”umulig”. Det var ca 50 chaptere som deltok med arrangement rundt om i hele Norge og styret har fått tilbakemelding om at dette var svært vellykket.

Refleksvester:

Kr. 165.000,-

Vester Vi har kjøpt inn 3000 vester med GS logo, og TG logo som er distribuert til de lokale avdelingene.

Brosjyrer/Banner i forbindelse med Tjukkasgjengens dag – 5 sept. :

100.000,-

Det ble designet og trykket 50.000 brosjyrer og 60 stk bannere i anledning «Tjukkasgjengens dag»

De lokale chapterne har stilt med egne stands på handlesenter, postkontor, nærbutikk og i gågater. Det ble vervet nye medlemmer for å bli med å gå. Responsen var god og aktiviteten i de enkelte avdelingene øker.

Friluftslivets år. En turmars i samarbeid med Turmarsjforbundet.

Denne fikk vi ikke gjennomført av flere årsaker. Bl.a at vi ikke fant en felles dag for et felles opplegg.

Tildelte midler som ikke ble brukt ble i sin helhet tilbakeført Gjensidigestiftelsen

Invitasjoner om å holde foredrag, deltakelse på konferanser.

Styret i Tjukkasgjengen har fått flere henvendelser om å holde foredrag.

Styrets leder, Jan Ellefsen:Holdt foredrag hos Helsedirektoratet og LHL, deltatt på Årskonferansen til Gjensidigestiftelsen.

Frank Skjærbekk:Holdt flere foredrag hos lokale chapter, og ved Frisklivssentraler o.l. på Østlandet.

Deltatt i møter hos Helsedirektoratet, Norsk Friluftsliv m.fl

Deltatt på Helsekonferansen 2015 – i Oslo. Gjennomførte der en Tjukkastur med 40-50 deltakere en tidlig søndag morgen.

Norsk Friluftsliv.

I samarbeid med Norsk Friluftsliv har vi flere ganger oppfordret alle våre medlemmer til å sove ute. Ikke minst i forbindelse med #nattinaturen den 5 sept. i år.

Messe.

I samarbeid med Helsedirektoratet hadde vi stand på Lillestrøm under messen ”Aktiv2015

Politikere

Vi har vært med på turer sammen med Fylkesordføreren i Østfold. Våren 2015 fikk vi besøk av helseminister Bent Høie. Han kom til Moss og gikk en god ”Tjukkasrunde” med oss. Styret finner det påfallende at de siste helseministrene Støre og Høie gjerne kommer og «skryter» av oss. Men når det kommer til stykke og det blir snakk om økonomisk støtte så er det påfallende hvor lett de «forsvinner». Mange andre lokale steder har de lokale politikerne blitt med og gått tur. For å få litt innblikk i hva TG er og står for.

Opprettelse av nye chapter

Det opprettes nye chapter så snart det kommer henvendelse fra lokale ildsjeler som vil starte opp en avdeling.

Bajazzochapteret – psykisk utviklingshemmede m.fl

Dette chapteret fungerer meget godt og det er mellom 25-35 brukere og assistenter med på tur hver torsdag gjennom hele året. Styremedlemmer deltar ofte på turene. For mange av brukerne er dette «ukas høydepunkt».

Chapter Step by step

Dette er ett underchapter av hovedchapteret i Moss som ble etablert for de som ikke går så fort eller langt og hvor mange er f.eks under rehabilitering. Det som har vist seg «vanskelig» er å få kontinuitet i avdelingen da brukerne blir friskere og begynner i den vanlige avdelingen. (Ildsjelene forsvinner)

Her burde man se på ett samarbeid med f.eks Frisklivsentralen som har ansatte.

Reklame

Tjukkasgjengen skal være en uavhengig organisasjon. Styrets medlemmer er i den grad det er mulig medlem av samtlige chapter og følger med på hva som skjer rundt i landet, – og utlandet. Daglig fjernes det flere forsøk på falske profiler som kun er ute etter å spamme våre sider med reklame. Det skjer også at reklame blir publisert på våre sider av egne medlemmer. Reklame er ikke tillatt og fjernes umiddelbart.

Medlemskap

Tjukkasgjengen er medlem av Norsk Friluftsliv gjennom Turmarsjforbundet.

Merk: Norsk Friluftsliv het tidligere Friluftslivets Fellesorganisasjon.

Visjon

Styrets visjon er å videreutvikle Tjukkasgjengen. Dette kan gjøres ved effektiv «markedsføring» på web, media og ved å lage ett tettere samarbeid med f.eks Frisklivsentralene, Frivilligsentralene etc, samt gjennomføre årlige Landstreff med gode foredragsholdere, og et godt faglig innhold for å opprettholde aktivitetene. En del ildsjeler sier at de føler det «ensomt» ute i avdelingene og at de ønsker tips og råd fra andre ildsjeler gjennom ett Landstreff. Dette vil motivere og skolere, men også skape nye ideèr og øke aktivitetene i chapterne.

Fremtid

Styret ser at det nedlegges enormt med dugnadsarbeid sentralt, men ikke minst i de lokale chapterne og at Tjukkasgjengen betyr mye for mange. Styret mener at om man ikke får noe støtte til en stilling i løpet av kort tid så må alle sentrale jobber fordeles på samtlige styremedlemmer og dette kan være svært krevende og gjennomføring av mange aktiviteter vil kunne forsvinne. Det meste av dagens styre har jobbet med Tjukkasgjengen i 4,5 år og begynner å bli «utbrent» og man ser det som naturlig at en del nye styremedlemmer blir valgt inn for å bidra til drift og opprettholdelsen av Tjukkasgjengen. Om man ikke får dette til er faren stor for at Tjukkasgjengen ikke vil overleve som organisasjon.

EO