Kristine sykler i Flæskestegsbandens hjulspor

Kristine fra Tjukkasstyret har reist til København for å få i gang danskene i Tjukkasgjengen. Etter lang overtalelse fikk hun ildsjelen i Flæskestegsbanden chapter Copenhagen til å stille opp. Langt om lenge dukket Tjukkas-Olsen opp, også kjent som Daglig leder i Tjukkasgjengen.

Kristine mente at vi skulle sykle den danske Tjukkasrunden – da hun har lagt merke til at alle dansker sykler alltid. TjukkasOlsen måtte innrømme at de kun gikk HOF runden – Jo det er det dere kaller Microrunden – så den går vi hver fredag – den er 55 meter lang og ender på Cafe Middelgrunnen og vi får en forfriskning

Enden på visa var at Kristine dro med seg Tjukkas-Olsen på en lang sykkelrunde rundt på Amager Strandpark, noe som kan være ganske slitsomt for en Tjukkas.

Og det skal ikke være tvil om at Kristine har motivert Flæskestegsbanden, så nå blir det organiserte turer framover.

EO/KT